הורדות (Download) 


מערכת DMS 

 התקנה (GetDMS.exe)

 DMS Setup - english version

 גרסה HTTPS - DMS.exe

 גרסה HTTP - DMS.exe

 דף הסבר (pdf)

 דף הדרכה (pdf)

 דף הדרכה - הזמנות (pdf)

 Dms.zip

 Budget Setup

 זיו - עדכון תוכנת לקוח


אישורי מס 

 אישור ניכוי מס


מערכת זיו - כללי 

 חוברת הדרכה (doc)

 חוברת הדרכה (zip)

 מערכת זיו - מחירון

 בקרה - מצגת


מערכת זיו - תוכנת משתמש 

 אמולציה (Term.exe)

 Term.zip


מערכת הרכש החדשה 

הוראות התקנה: יש לבחור בהתקנה המתאימה. המערכת תציג שאלה - האם לשמור או לפתוח את היישום? יש לבחור באפשרות - "פתח" ("OPEN") 

 מערכת ספק - התקנה

 מערכת קבלן - התקנה

 מערכת קבלן - חוברת הדרכה

 מערכת קבלן - דף הסבר

 Cdl Files


מערכת זיו - גרסה DOS 

 Ziv.exe

 Ziv.zip

 Ziv Update

 2007-07-03-WC2.dwg

 2007-07-03-WC2.dwg.ZIP